Jak przechowywać opony

Jak przechowywać opony

Wymiana opon
Opony należy przechowywać z należytą starannością.

Zasady szacunku:
- Identyfikuj opony za pomocą liter, na przykład ADX dla prawego przedniego, PSX dla tylnego lewego itd. Dzięki tym identyfikatorom można je prawidłowo zamontować przy następnej instalacji.
- Oczyść opony i usuń kamyki z rowków.
- Opony należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła i słońca