Produkty
Kategorie
  Koszyk 0

Castrol Produkty motocyklowe
CHAIN LUBE RACING - 400 Mililitr Spray

CHAIN LUBE RACING - 400 Mililitr Spray

338-15270709
Brak opinii Napisz opinię (0)
Dostępny natychmiast
Wysyłka Poniedziałek 24 Lutyinfo
W tej chwili inny użytkownik kupuje ten produkt
71,90 zł
-15% 84,12 zł
bez VAT: 58,93 zł
Powiadom mnie, gdy cena spadnie!
Dostawa do domu
GRATIS Informacje
Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
Gwarancja 24 miesiące
Opis

Produkty motocyklowe Castrol  CHAIN LUBE RACING - 400 Mililitr Spray 338-15270709


Castrol Chain Lube Racing – nowoczesny, syntetyczny smar do łańcuchów motocyklowych, wyznaczający nowe standardy w technologii smarowania łańcuchów.

Opracowany z myślą o zwalczaniu korozji na drodze reakcji chemicznej, jest odporny na ścieranie i wypłukiwanie wodą i tworzy równomierny, trwały film chroniący przed agresywnymi mediami.

Cechy:

  • Odpowiedni do łańcuchów standardowych oraz typu O-ring i X-ring

  • Tworzy trwały, półprzezroczysty film olejowy, który wykazuje wyjątkową odporność na ścieranie i wypłukiwanie wodą

  • Powłoka ochronna o właściwościach redukujących tarcie obniża temperaturę w trakcie eksploatacji i przedłuża życie łańcucha

  • Wybitna ochrona przed korozją metali, spowodowaną wilgocią i solą

  • Zaawansowana charakterystyka tłumienia w szerokim zakresie temperatur

  • Seria Grand Prix

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P332: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410: Chronić przed światłem słonecznym.

Dane techniczne

Dane syntetyczne

KategoriaProdukty motocyklowe

Lepkośćn.d.

AplikacjeMotocykl Quad/ATV

WłaściwościUniwersalny

Format400 Mililitr Spray

Zatwierdzenia

EAN